Lao động nữ sau khi sinh con cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và cần có thêm thời gian để chăm sóc con tại nhà. Vì thế nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ lao động thông qua chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chế độ dưỡng sức sau sinh và những điều cần biết trong bài viết sau đây.

Tư Vấn Trực Tuyến Miễn Phí

Quy định về chế độ dưỡng sức sau sinh

Dựa vào Điều 41 trong Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chi tiết về chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi thai sản như sau:

Quy định về chế độ dưỡng sức sau sinh

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ nghỉ thai sản theo đúng quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc trở lại mà sức khỏe của lao động nữ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ thêm từ 05 ngày đến 10 ngày. 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, nghỉ phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp đến sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ dưỡng sức đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do người sử dụng lao động cùng với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở thì vấn đề này do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức cũng như phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.

c) Tối đa 05 ngày đối với những trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tư Vấn Trực Tuyến Miễn Phí

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Nhiều người thắc mắc rằng nghỉ dưỡng sức sau sinh có được hưởng lương không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Ví dụ:

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng thì số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày mà lao động nữ hưởng được bằng 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng. Người lao động nữ sinh con phải phẫu thuật thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức 07 ngày với số tiền được hưởng là: 7 x 30% x 1.490.000 đồng = 3.129.000 đồng.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như thế nào?

Số tền dưỡng sức sau sinh bao lâu thì nhận được?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 của Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được nhận tiền nghỉ dưỡng sức sau sinh, người lao động phải đảm bảo có tên trong Danh sách người lao động được hưởng chế độ thai sản do đơn vị sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động lập, thủ tục làm chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện để hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau khi sinh, người sử dụng lao động lập danh sách này và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội việt Nam.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 của Quyết định 166/QĐ-BHXH thì kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động tối đa 6 ngày làm việc thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết cũng như thực hiện chi trả tiền hưởng chế độ cho người lao động.

Có thể thấy, pháp luật hiện hành tạo nhiều điều kiện cho người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh. Đây cũng là một trong những quyền lợi mà người lao động nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội. Hy vọng rằng nội dung bài viết trên đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, hãy còn điều gì thắc mắc, vui lòng gọi đến Hotline: 037.891.5690 hoặc nhấp vào khung >>Tư Vấn Trực Tuyến<< để được hỗ trợ.